Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

admiracja
8360 c287 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

March 30 2020

admiracja
0468 f435 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
admiracja
Pewnego dnia znajdziesz wiernego, kochającego, troskliwego człowieka, który nie dba o to co na zewnątrz, bo potrafi dostrzec wszystko to, co ukryte tam gdzie wzrok nie sięga. Będzie na dobranoc i dzień dobry, zapyta czy już jadłeś i czy wszystko w porządku. I to będzie, ten na którego, było warto czekać.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs

March 27 2020

admiracja
To, co tutaj jest między nami, to zdecydowanie coś więcej niż miłość.
— marzec w kwarantannie
Reposted frommilostki milostki

March 22 2020

admiracja
Nie kochasz kogoś za to, jak wygląda, albo w co się ubiera, ani za fajny samochód, jakim jeździ, ale za to, że nuci melodię, którą tylko Ty słyszysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 21 2020

admiracja
Margot Robbie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaPureBeauty PureBeauty
admiracja
A nad wszystkim dominuje pragnienie dotknięcia. Dotknąć jej. Tylko na chwilę i najlepiej ustami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromrol rol viamothsdevourer mothsdevourer
admiracja
no brain no gain 
Reposted fromSkydelan Skydelan

March 20 2020

admiracja
1250 7e63 500
Reposted fromSerat Serat
admiracja
Życie jest długie i nudne, jeśli nie przeżywa się go tak, jakby się chciało
— Laurent Gounell
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
admiracja
Ja jestem na prawdę grzeczną dziewczynką! Nawet brzydkie rzeczy robię bardzo ładnie... 
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
admiracja
Ludzie zbyt łatwo rezygnują z władzy nad własnym życiem
— William Whartom
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
admiracja
Ludzie zbyt łatwo rezygnują z władzy nad własnym życiem
— William Whartom
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

March 17 2020

admiracja
0476 2695 500
Reposted fromSerat Serat

January 04 2020

admiracja
9128 d1bf 500
Reposted fromerq erq
admiracja
Wolnością jest to, co robimy z tym, co zrobiono nam.
— Jean-Paul Sartre
Reposted frominverosimil inverosimil
admiracja
9052 34be 500
Reposted fromgirlzz girlzz
admiracja
8510 69d0
Reposted fromFero Fero
admiracja
admiracja
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl