Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

admiracja
Boję się tego, co do ciebie czuję. Boję się tak bardzo kochać. Jeśli pozwoliłabym sobie cię pokochać, to by mnie zniszczyło. Byłbyś tylko ty. Stale bym się bała, że możesz się rozmyślić. A gdyby tak się stało, umarłabym.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatakiezycieeee takiezycieeee
admiracja
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viatakiezycieeee takiezycieeee
admiracja
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viaakward akward
admiracja
(...) bo często dla osoby, która nienawidzi, to jest szalenie ważne. Znajduje w tym przyjemność. Chce myśleć, że jesteś zły, zepsuty, nic niewart, bo to znaczy ze ona sama jest w porządku. Jest kimś lepszym.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
admiracja
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viacotarsky cotarsky
admiracja
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viacotarsky cotarsky
admiracja
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway viacotarsky cotarsky
admiracja
8233 758c
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viacotarsky cotarsky
admiracja
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viacotarsky cotarsky
admiracja
9667 cc12 500
Reposted fromikhakima ikhakima
admiracja
0511 fb40 500
Reposted fromsoftboi softboi
admiracja
Ciężko ogarnąć życie, wziąć się w garść, naprawić się i uspokoić jak ma się taki pierdolnik w głowie...
Reposted fromsoftboi softboi

September 21 2019

admiracja
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
admiracja
o tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka...
— fckn tru
Reposted fromstoryofmylife storyofmylife vianyaako nyaako
admiracja
5326 3642
jump
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome
admiracja
7241 ebfa
Reposted fromtichga tichga

September 20 2019

admiracja
3906 07c3 500
Reposted fromikhakima ikhakima

September 19 2019

admiracja
2553 282c 500
Reposted fromlordsoth lordsoth
admiracja
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 18 2019

admiracja
Reposted frommarianjin marianjin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl