Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

admiracja
4860 1b39
Reposted fromwyczes wyczes
admiracja
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes
admiracja
4138 a47d 500
Reposted fromwyczes wyczes
admiracja
4270 6421 500
Reposted fromwyczes wyczes
admiracja
2222 e310 500
Reposted fromwyczes wyczes
admiracja
5002 64a1 500
Reposted fromwyczes wyczes
admiracja
9606 dd07 500
Reposted fromwyczes wyczes
admiracja
1753 2e26
Reposted fromwyczes wyczes
admiracja
3770 a698 500
Reposted fromlordsoth lordsoth
admiracja
3792 20c0 500
Reposted fromsoftboi softboi
admiracja
2372 bf95 500
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
admiracja
A ja myślę, że uleganie stereotypom ludzi niszczy. Nie pozwala im poznawać rzeczy takimi jakie są naprawdę. Wąskie myślenie nie pozwala doświadczać świata wszystkimi, możliwymi zmysłami. Tak bardzo jesteśmy zamknięci w ramach norm, że przekreślamy wszystko, co poza nie wychodzi. Boimy się przekroczyć granice głównie dlatego, że za tymi granicami stoimy my sami. Prawdziwi my. Dzicy, bezpruderyjni i szaleni. To siebie w życiu boimy się najbardziej. Paradoksalnie.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
admiracja
Bądź zawsze piękna, bez względu na to co Cię spotka w życiu. Nie przejmuj się nieułożonymi włosami, złamanym paznokciem czy poplamionym swetrem. Samochód psuje się w najmniej odpowiednim momencie a kawa wylewa się na najważniejsze dokumenty - to normalne. Ale uwierz mi, to wszystko jest nieważne. Nieważne są te wszystkie bzdury które słyszysz na swój temat, to jak wysokie ktoś stawia przed Tobą wymagania i jak wielkie oczekiwania wobec Ciebie ma otoczenie. Nieważne są te wszystkie słowa które Cię zraniły, te zachowania które wywołały ból który pamiętasz do dziś. Nieważne jest to jak bardzo zraniła Cię przeszłość, jak teraźniejszość daje popalić i jak niepewna jest przyszłość. Nie myśl o tym chociaż przez chwilę. Skup się na sobie. I pamitętaj: nigdy nie trać piękna które masz wewnątrz siebie. Zaufaj mu i podążaj za nim, ono jest Twoją tarczą i Twoim drogowskazem. Dopóki pali się w Tobie ta magiczna iskra - masz wszystko żeby być szczęśliwa.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
admiracja
W mężczyznach najbardziej pociąga mnie piękno umysłu.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
admiracja
3017 e789 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

July 15 2019

admiracja
8724 e312 500
Reposted fromrol rol viaweightless weightless
admiracja
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaweightless weightless

July 14 2019

admiracja
6375 5e46 500
Reposted fromsoftboi softboi
admiracja
6379 fcc9
Reposted fromsoftboi softboi
admiracja
7429 1424 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl