Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

admiracja
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsafeway safeway
admiracja
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromsafeway safeway
admiracja
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasafeway safeway
admiracja
0605 6a65 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare

March 20 2018

admiracja
Play fullscreen
Reposted fromdomilee domilee
admiracja
0170 0d05 500
Reposted fromstylte stylte viadomilee domilee
admiracja
Każdy człowiek ma to, na co się odważy.
admiracja
6327 520c 500
Reposted fromBucketHeadasd BucketHeadasd viadomilee domilee
admiracja
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viadomilee domilee
admiracja
6120 cc72
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadomilee domilee
admiracja
6459 24c0
Reposted fromdomilee domilee
admiracja
1298 03af
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaIriss Iriss
admiracja
Reposted fromchildren children viaIriss Iriss
admiracja
8228 3986
Reposted fromimradioactive imradioactive vialovvie lovvie

March 18 2018

admiracja
1239 a52d 500
admiracja
4222 b073 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viastormymind stormymind
admiracja
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
admiracja
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viastormymind stormymind
admiracja
Dlatego ja Ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w Twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromlovvie lovvie
admiracja
3609 e407 500
Reposted fromhagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl