Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

admiracja
Nigdy nie żałuj tego co zrobiłeś, bo w pewnym momencie - choćby tego jednego dnia i tej właściwej chwili - działo się właśnie to, czego naprawdę chciałeś..
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
admiracja
8279 9541 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
admiracja
...chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— Eps.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
admiracja
2555 20dc 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
admiracja

Jeśli jest wyjątkowa, nie będzie łatwa. Jeśli jest łatwa, nie będzie wyjątkowa. Jeśli jest tego warta, nie poddasz się. Jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart. Prawda jest taka, że każda osoba cię zrani. Dlatego musisz znaleźć taką, która jest warta cierpienia.

— Bob Marley.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
admiracja
Pamiętaj, że wszystko można zacząć od nowa. Jutro jest zawsze świeże i wolne od błędów.
— L.M.Montgomery.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
admiracja

October 31 2018

admiracja
2638 bf0a
Reposted from4777727772 4777727772
admiracja
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viasoko soko
admiracja
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viasoko soko
admiracja
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viatrytorunaway trytorunaway
admiracja
Ja tam dziś w nic nie wierzę,
A już na bank
Nie w ludzi.
— J.Kaczmarski 'Odpowiedź na ankietę „Twój system wartości”'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway
admiracja
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasoftboi softboi
admiracja
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viasoftboi softboi
admiracja
5314 c8d0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
0002 3f97 500
Reposted fromkattrina kattrina viasoftboi softboi
admiracja
2160 6ec0 500
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoftboi softboi
admiracja
Kiedy przeszłość jest warta tyle co z niej zabierzesz. 
— Tabasco-Wychowani w Polsce
Reposted frompastelowe pastelowe

October 30 2018

admiracja
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl