Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

admiracja
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viafeegloo feegloo
admiracja
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
admiracja
1058 f8d2 500
Reposted fromowca owca viafeegloo feegloo
admiracja
7085 9b9b 500
Reposted fromfeegloo feegloo
admiracja
0907 8ce0
Reposted fromsosna sosna viafeegloo feegloo
admiracja
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam.
Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafeegloo feegloo
admiracja
3360 56a6 500
Reposted fromfeegloo feegloo
admiracja
Najpierw są tuż obok, niezdecydowanie, onieśmieleni wytęsknioną bliskością, a potem wpadają w siebie i się w sobie gubią.
— Olga Tokarczuk - "Prawiek i inne czasy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
admiracja
9089 135c 500
Reposted fromfeegloo feegloo
admiracja
1809 d9f6 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
admiracja
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromlovvie lovvie
admiracja
9378 676a
Reposted frombrainless brainless
admiracja
Reposted fromthesoup thesoup
admiracja
Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt

October 25 2019

admiracja
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaczekoladaaa czekoladaaa
admiracja
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
admiracja
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaczekoladaaa czekoladaaa
admiracja
2451 eae0 500
Reposted fromrol rol viaczekoladaaa czekoladaaa
admiracja
Nie pragnij, aby to co robisz było łatwiejsze. Pragnij, abyś to Ty był lepszy.
— Jim Rohn
admiracja
Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił  wszystko o czym marzył - bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia.
— Jim Carrey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl