Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

admiracja
9356 a191 500
Reposted fromnazarena nazarena
admiracja
9449 2c12 500
Reposted fromvoid37 void37
admiracja
2958 c023 500
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
admiracja
Nie boję się, że zostanę sama. Boję się, że nie można mnie kochać.
— bibliotekowy-swiat.blogspot.com
admiracja
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
admiracja
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viawiecznosci wiecznosci
admiracja
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viawiecznosci wiecznosci
admiracja
- Tak bardzo Go kochasz? - Kocham - odparła bez wahania. - O rany - westchnąłem i dopiłem piwo. - Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
admiracja
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viawiecznosci wiecznosci
admiracja
9849 284d
Reposted fromoutoflove outoflove viawiecznosci wiecznosci
admiracja
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawiecznosci wiecznosci
admiracja
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viawiecznosci wiecznosci
4013 fff3 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viawiecznosci wiecznosci
admiracja
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromnibyniic nibyniic viawiecznosci wiecznosci
admiracja
całkiem ładnie ci w tych oczach
Reposted frommarysia marysia viaEmcia Emcia
admiracja
"są godziny liczone podwójnie i lata nie warte ani jednego dnia." 
Reposted fromtress tress viaEmcia Emcia
admiracja
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— "Nieznośna lekkość bytu", M. Kundera
Reposted fromtosio-landia tosio-landia viawiecznosci wiecznosci
admiracja
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
admiracja
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viadunkellicht dunkellicht
admiracja
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl