Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

admiracja
9913 34e2
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
admiracja
0578 a7a6 500
Nowa Fala
admiracja
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
admiracja
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki

May 19 2019

admiracja
0832 0f64 500
rób!
admiracja
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
admiracja
Jesteś odważny bo dali Ci tyle powodów, żeby zamknąć się w sobie, a ty wciąż kochasz ludzi. Jesteś wielki, bo mógłbyś ranić tak jak ranili Ciebie, a ty zamiast tego podajesz im rękę i wciąż potrafisz się uśmiechać.
— Francesca Palumbo (Luna)
admiracja
5551 29dc 500
Książki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

May 18 2019

admiracja
Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
admiracja
5026 72bb
Reposted fromnenya nenya

May 17 2019

admiracja
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabukazla bukazla
admiracja
3501 236b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viabukazla bukazla
admiracja
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viabukazla bukazla
admiracja
admiracja
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viabukazla bukazla
admiracja

Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
admiracja
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
admiracja
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
admiracja
1233 d4e4 500
Reposted fromyikes yikes viahormeza hormeza
admiracja
7653 acd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl